Som la Cooperativa d'ensenyament "Flor de Murta" que duu un llarg recorregut en el món de l'educació. Aquesta cooperativa està formada per mestres, educadores infantils, orientadora... per tal de donar les millors respostes possibles als infants. Formam part de la Xarxa d'Escoletes Públiques de la Conselleria.

Disposam d'un equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) que ens dona suport al centre educatiu i a la comunitat educativa.

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre. Els representants del nostre consell escolar són escollits per un període de dos anys mitjançant unes eleccions, està format per: 


Presidenta: Llucia Cifre Rodríguez 

Secretària: Olga Torres Pérez 

Sector famílies: Antònia Martorell Bauzá i Jesús García

Sector educadores: Olga Torres Pérez, María Nicolau Sastre,  Carme Tous Nicolau i Tiana Alcinas. 

Representant municipal: Antoni Miralles 

 

Les representants de les famílies en aquest curs les podeu conèixer apropant-vos al Racó de Famílies, on els hi podreu posar cara i on trobareu el canal de comunicació per poder posar-vos en contacte amb elles, si voleu fer arribar algún tema d’interés al Consell.